Breastfeeding and human lactation

Riordan, Jan

Ova knjiga predstavlja vodič za rješavanje problema pri dojenju kakav savjetnice za dojenje i zdravstveni djelatnici koji se bave zdravstenom zaštitom žena trebaju u profesionalnom radu i pripremi za ispit IBLCE. S preko 3000 istraživanja koja potkrepljuju preporuke iz ove knjige, Breastfeeding and human lactation je najopsežnija kolekcija najnovijih kliničkih tehnika i rezultata istraživanja koja usmjeravaju kliničku praksu temeljenu na dokazima. Sadrži odlomke Povijesna i radna perspektiva (prikaz dojenja kroz povijest i danas, profesija savjetnice za dojenje), Anatomski i biološki imperativi (obrađuje teme kao što su anatomija i fiziologija laktacije, svojstva majčinog mlijeka, utjecaj lijekova na dojenje, virusi i dojenje), Prenatalni, perinatalni i postnatalni period (pruža informacije o mogućim problemima pri uspostavljanju dojenja i njihovim rješenjima; uključuje poglavlja o izdajalicama, dojenju nedonoščeta i bankama mlijeka), Nakon postpartalnog razdoblja (obrađuje teme kao što su prehrana dojilje, zdravlje majke i dojenje, zaposlene majke, zdravlje djeteta, utjecaj bolesti djeteta na dojenje, pregled djeteta, plodnost, seksualnost i kontracepcija tijekom dojenja), te sociokulturna i istraživačka pitanja.