Breastfeeding - A guide for the Medical Profession

Breastfeeding: A guide for the Medical Profession pruža osnovne informacije o dojenju za zdravstvene djelatnike koji skrbe o majci i djetetu od začeća do prestanka dojenja. Breastfeeding daje detaljne medicinske informacije o majčinom mlijeku, tehnikama rješavanja problema, kao i relevantnim psihološkim i socijalnim pitanjima koja utječu na povezivanje roditelja i djeteta.

Knjigu čine 22 poglavlja koja obrađuju sljedeće teme: anatomski, fiziološki, biokemijski, nutritivni, imunosni i psihološki aspekti dojenja; pristup zdravstvenih djelatnika pri edukaciji trudnice, uspostavljanju dojenja, utvrđivanju i rješavanju problema i teškoća pri dojenju; prehrana majke, dodaci prehrani; prestanak dojenja; lijekovi u majčinom mlijeku; normalni rast djeteta, zastoj u rastu i pretilost; zaposlene majke; dojenje djeteta s teškoćama; medicinske komplikacije kod majke; zarazne bolesti i dojenje; majčino mlijeko kao zaštita od alergija; inducirana laktacija i relaktacija; reproduktivne funkcije tijekom dojenja; prikupljanje i čuvanje majčinog mlijeka; uloga grupa za podršku; edukacija zdravstvenih djelatnika.

Sadrži i dodatke o sastavu majčinog mlijeka, lijekovima u majčinom mlijeku i njihovom utjecaju na dijete, utjecaju zaraznih bolesti majke ili djeteta, ručnom izdajanju i pohrani mlijeka, Lact-Aid sustavu, vitaminsko-mineralnim dodacima, krivuljama rasta dojene djece, organizacijama koje podupiru dojenje te izvorima informacija za daljnje učenje.