Case Studies in Breastfeeding

Cadwell, Karin; Turner-Maffei, Cynthia

Namijenjen savjetnicama za dojenje, ovaj tekst predstavlja ilustrativne studije slučaja za povećanje znanja o rješavanju složenih problema pri dojenju, naglašavajući važnost dobrog slušanja i empatije u procesu savjetovanja. U poglavlju 1 predstavlja se proces savjetovanja u osam razina, uključujući objašnjenje za takav pristup rješavanju problema. Prikazana je primjena procesa na šest slučajeva u kojima su simptomi bili isti, ali su uzroci bili različiti u svakom pojedinom slučaju. Ovih šest slučajeva pokazuje zašto je važno uzeti u obzir svaku razinu; djelomično ili potpuno preskakanje može dovesti do pogrešnih, nepotpunih ili neodgovarajućih rješenja problema pri dojenju. Sljedeća poglavlja približno prate redoslijed osam razina procesa savjetovanja, uz dodatna poglavlja posvećena specifičnim pitanjima.